Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem e-shopu velkytresk.cz (dále jen „internetový obchod“) a dodavatelem objednaného zboží v hmotné podobě je společnost VELKÝ TŘESK s.r.o., se sídlem Americká 1698/46, 301 00 Plzeň, IČ 107 00 536, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40514 (dále jen „Prodávající“).

1.2. Zbožím v hmotné podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v materiální podobě, jakož i zboží v digitalizované podobě dodávané na hmotném nosiči (dále jen „zboží“).

2. Objednávka

2.1. Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

2.2. V případě zboží je nabídkou na uzavření kupní smlouvy až řádné vyplnění objednávky konkrétního zboží zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu ze sekce Nákupní košík. Neprodleně po doručení této objednávky provozovateli internetového obchodu bude zákazník informován e-mailem o doručení objednávky, který však nemá povahu přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána do skladu k vyhodnocení dostupnosti zboží a zarezervování dostupných položek k jejich následnému zabalení a odeslání.
 
2.3. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží nebo smlouvy o dodání digitálního obsahu (oba druhy smluv dále jen „smlouva“). Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Koupě zboží, ceny a poplatky

3.1. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující vyřízení objednávky a předání zásilky dopravci k doručení zákazníkovi.

3.2. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží a digitálního obsahu jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Cena zboží však neobsahuje cenu za služby spojené s dodáním (dále jen „dopravné“) a zaplacením zásilky (případné dobírkovné) obsahující objednané zboží. Dopravné a případné dobírkovné (poplatek dopravci za platbu při převzetí zásilky) je zákazníkovi vyčísleno před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného typu přepravy a způsobu platby. V případě, kdy je jedna objednávka doručována ve více zásilkách, je zákazníkovi účtována cena za dopravu pouze jednou.

3.3. Provozovatel internetového obchodu neúčtuje zákazníkovi žádné poplatky v souvislosti s uzavřením smluv při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.). Zákazník hradí pouze takové náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb. Cena telekomunikačních prostředků na dálku je určena dle platných tarifů jednotlivých telekomunikačních společností (individuálně).
 
3.4. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.
 
3.5. Zákazník se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení (e-mailová nebo SMS zpráva) o připravení zásilky k doručení či osobnímu odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti zákazník výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 150,- Kč (dle §1817 OZ), představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním zákazníkem nevyzvednuté zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit. Nárok na tuto platbu nevzniká v případě řádného odstoupení zákazníka od uzavřené kupní smlouvy.

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Každá položka nabízená k prodeji v internetovém obchodě má na svém detailu uvedenou dostupnost. V případě dostupnosti „skladem“ provozovatel internetového obchodu předá zásilku s tímto zbožím dopravci nejpozději do tří pracovních dnů po odeslání objednávky. V případě očekávaného dodání zboží na sklad (dále jen „objednáno“) je v dostupnosti uvedený termín naskladnění pouze orientační a termín předání zásilky s tímto zbožím dopravci je tedy závislý na skutečném termínu dodání tohoto zboží jeho dodavatelem na sklad internetového obchodu. Pokud objednávka obsahuje zboží na skladě i zboží v objednáno, tak je expedována až jako kompletní. Provozovatel internetového obchodu neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky s objednaným zbožím zákazníkovi z důvodů na straně dopravce. Internetový obchod vyřizuje zásilky pouze v rámci České republiky.
 

4.2. Doručení zásilky s objednaným zbožím na zákazníkem zvolené místo (Zásilkovna Z Point a Výdejní místa Packeta Slovakia k osobnímu odběru) za podmínek uvedených v sekci Ceny dopravy a Způsoby platby pro zvolené odběrní místo a stanovených provozovatelem tohoto odběrního místa.

Doručení na Zásilkovna Z Point za 89 Kč.

Výdejní místa Packeta Slovakia za 119 Kč.


K dopravě se připočítává poplatek za zvolený způsob platby.
 

4.3. Doručení zásilky s objednaným zbožím na zvolenou dodací adresu za podmínek stanovených v sekci Ceny dopravy a Způsoby platby. Doručení zásilky je realizováno prostřednictvím dopravce dle výběru zákazníka, za dodacích podmínek takto vybraného dopravce.

Doprava Zásilkovna doručení na adresu za 129,- Kč.

Packeta Slovakia doručení na adresu za 149,- Kč.
 
K dopravě se připočítává poplatek za zvolený způsob platby.


 
4.4. Platba za objednané zboží se uskutečňuje jedním ze způsobů uvedených v sekci Způsob platby. V případě platby přímo internetovému obchodu je tato platba bez dalších poplatků ze strany provozovatele internetového obchodu. Pokud si zákazník zvolí způsob platby prostřednictvím dopravce nebo provozovatele odběrního místa, je tento způsob platby zpoplatněn částkou uvedenou u tohoto způsobu platby.

Platební karta on-line přes internet - zdarma.
Rychlý on-line převod přes internetové bankovnictví - zdarma.
Běžný bankovní převod - zdarma.
Dobírka - 39,- Kč.


4.5. Odesláním objednávky zákazník uděluje provozovateli internetového obchodu výslovný souhlas se zasíláním faktur za objednané zboží výhradně v elektronické podobě.

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. Záruční podmínky

Na zboží zakoupené zákazníkem se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba se ve smyslu § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“) prodlužuje o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl zákazník povinen si zboží po vyřízení reklamace vyzvednout. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

6. Reklamační podmínky

6.1. Zákazník je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.

6.2. Reklamace dodaného zboží, nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání zákazníka vůči prodávajícímu, se uplatňují písemnou formou (emailovou zprávou zaslanou na adresu: info@velkytresk.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího). 
 
6.3. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady má zákazník právo volby požadovat opravu či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 
6.4. V případě doručení zjevně mechanicky poškozeného zboží žádáme zákazníky o reklamaci této vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po převzetí zásilky.

6.5. V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy a to na náklady prodávajícího.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika část,

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

7.3. Lhůta pro vrácení zboží zákazníkem z důvodu odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika část,

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

7.4. Lhůta pro vrácení peněžních prostředků na účet zákazníka z důvodu odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika část,

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle Podmínek zpracování osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 
10.2. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

10.3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z tohoto nákupního řádu, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

10.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

11. Mimosoudní řešení sporů

11.1. Spotřebitel je oprávněn řešit spor prostřednictvím mimosoudního řízení. K řešení sporu je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně  nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Tyto podmínky jsou účinné od 21.3.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu